Post AdvertisementRegister an AccountLogin
 
Car Interview
ေရးေနာ့ကုမၸဏီ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
1024 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 
ေရးေနာ့ကုမၸဏီ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း - Car Interview from iCar.com.mm

 
ေရးေနာ့ကုမၸဏီက ယခုအခါဥေရာပတြင္လွ်ပ္စစ္ကားေစ်းကြက္ကိုဦးေဆာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ရပ္
တည္လ်က္ရွိသည္။ေရးေနာ့က ၎၏ထုတ္ကုန္ကားမ်ားကို၀ယ္ယူသူတို႔အားပိုမိုဆဲြေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားလ်က္ရွိရာကုမၸဏီ၏ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလွ်ပ္စစ္ကားအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎အစီအစဥ္ညႊန္
ၾကားေရားမွဴး အီရစ္ဖန္တြန္(Eric Feunteun) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္အားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

ေမး။ ။လွ်ပ္စစ္ကားေစ်းကြက္က အခုအခါမည္မွ်အထိခိုင္မာမႈရွိတယ္လို႔ထင္ျမင္ပါသလဲ။
အီရစ္ဖန္တြန္။ ။တစ္ကမၻာလံုးအေနနဲ႔ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားသံုးစဲြမႈကအေတာ္ေလးတိုးတက္
လ်က္ရွိပါတယ္။စုစုေပါင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိပါလိမ့္မယ္။အခုဆိုရင္ေရးေနာ့ကလွ်ပ္စစ္ကားက႑
မွာထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ေနပါတယ္။ဒီအတြက္လည္း၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။အခုဆိုရင္ဥေရာပမွာလွ်ပ္စစ္
ကားေ၇ာင္းခ်ရမႈကစုစုေပါင္း ကားေစ်းကြက္ရဲ႕ သုည ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိပါတယ္။ဒါကရာခိုင္နႈန္း
အားျဖင့္ေသးငယ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ေရးေနာ့အေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္လွ်ပ္စစ္ကား၂၅,၀၀၀ စီးအထိေရာင္း
ခ်ရေနပါတယ္။ဒါကက်ြန္ေတာ္တို႕အတြက္၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ပါပဲ။
ေမး။ ။လွ်ပ္စစ္ကားက႑မွာဒီထက္တိုးတက္ဖို႔ဘယ္လိုကူညီမႈေတြလိုအပ္မယ္ထင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ဒီအတြက္က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဂဟေဗဒစနစ္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။လွ်ပ္
စစ္ကားေတြ၀ယ္ယူရာမွာလဲမက္လံုးေပးမႈေတြအဆံုးသတ္သြားၿပီလားလို႔၀ယ္ယူသူေတြကေမးၾက
ပါတယ္။အမွန္ေတာ့ဒါေတြကရွိေနပါေသးတယ္။ၾသစႀတီးယားမွာဆိုရင္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၀ယ္ယူရာ
မွာမက္လံုးေပးမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္မွာလည္းဒီလိုပါပဲ။ယူေကမွာေတာ့ဒီအစီအစဥ္
နဲနဲေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ဒါေပမယ့္ၿခံဳၾကည့္ရင္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၀ယ္ယူရာမွာမက္လံုးေပးမႈအစီအစဥ္
ကႏိုင္ငံတကာမွာခိုင္မာမႈရွိေနပါတယ္။
ဒီေနာက္မွာေတာ့က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လွ်ပ္စစ္္ကားေတြကိုဓါတ္အားသြင္းရာမွာပိုမိုေကာင္း
မြန္အဆင္ေျပဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္
ရြက္ေနပါတယ္။ၿမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ႕အစိုးရဆီကလညိးေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြရပါလိမ့္မယ္။ေနာက္ဆံုးအ
ေရးႀကီးဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကားစီမံခ်က္အတြက္ရန္ပံုေငြလံုေလာက္မႈရွိဖို႔ပါပဲ။
ေမး။ ။ေရးေနာ့က လွ်ပ္စစ္ကားေရာင္းခ်ရမႈကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာႏွစ္ဆတိုးဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းတယ္လို႔သိ
ရပါတယ္။ေရးေနာ့အေနနဲ႔ နစ္ဆန္ နဲ႔ တက္စလာ ကုမၸဏီေတြလိုဘက္ထရီစြမ္းေဆာင္မႈေတြတိုးျမွင့္
ေပးႏိုင္မွာလား။
ေျဖ။ ။က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ဒီလိုတိုးတက္ေရာင္းခ်လာႏိုင္ဖို႔အတြက္လွ်ပ္စစ္ကားေတြရဲ႕အေ၀းဆံုး
သြားႏိုင္တဲ့ခရီးနဲ႔ မက္လံုးေပးမႈတို႔အေပၚအာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။
ေမး။ ။PSA နဲ႔ Nissan တို႔ကလွ်ပ္စစ္ဗင္ကားေတြကိုလွ်င္ျမန္စြာဓါတ္အားသြင္းေပးႏိုင္ဖို႔ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ေရးေနာ႔ကလည္းဒီလိုေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိလား။
ေျဖ။ ။လွ်ပ္စစ္ကားေတြကို လွ်င္ျမန္စြာဓါတ္အားသြင္းေပးႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကအေရးႀကီးတဲ့
လုပ္ေဆာင္မႈလို႔က်ြန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ဒါေပမယ့္ေလာေလာဆယ္အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းအရင္းအျမစ္
ေတြကိုက်ြန္ေတာ္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။၀ယ္ယူသူေတြပိုၿပီးအေလးထားတဲ့အပိုင္းေတြကို
က်ြန္ေတာ္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။၀ယ္ယူသူေတြကလွ်ပ္စစ္ကားေတြကို လွ်င္ျမန္စြာဓါတ္အား
သြင္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ဒီေလာက္မေတာင္းဆိုၾကဘူးလို႔က်ြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
ေမး။ ။မၾကာမီကပလပ္ထိုးအားသြင္းရတဲ့ဟိုက္ဘရစ္အမ်ိဳးအစားလွ်ပ္စစ္ကားေတြကပိုျပီးအ
ေရာင္းရသြက္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ေရးေနာ႔ကေရာဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားလွ်ပ္စစ္ကားေတြကိုပိုမိုဦး
စားေပးသြားမွာလဲ။
ေျဖ။ ။ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔က်ြန္ေတာ္အျငင္းမပြားလိုဘူး။က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့နည္း
ပညာအားျဖင့္ျမင့္မားၿပီးေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာနဲ႔၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ဖို႔ပဲ။လွ်ပ္စစ္ကားေတြရဲ႔႕ေစ်းကြက္ကပိုမို
ႀကီးမားလာမယ္လို႔လဲယူဆပါတယ္။က်ြန္ေတာ္တို႔က လွ်ၽႊပ္စစ္ကားသက္သက္ကိုမွထုတ္လုပ္မယ္လို႔
လည္းသတ္မွတ္မထားပါဘူး။ေမစိုးထြန္း


Credit : i.Car Journal
Share on Facebook  Share on Facebook
 
 
 
IKBZ အၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ဳိးသန္႔ေဇာ္ (ကုိမ်ဳိး- အာမခံ) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း
စြယ္ေတာ္ရြက္ Business Group Co., Ltd မွ မန္းေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးဇင္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
IKBZ ၏ ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမူဦးစီးဌာနခရုိင္ရုးံ (ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္း )မွ ...
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ...
Greater Men Group Of Companies မွ Chief executive officer U Win Myo Chit ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း
ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
'သႀကၤန္အၿပီး ဘရိတ္ပိုင္း ျပင္ရတာမ်ားတယ္ ကိုထြန္း ဝပ္ေရွာ့ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း'
i-Car ကုမၸဏီမွ ဦးဆန္းမင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း
KL SEVEN ကားအေရာင္းစင္တာမွ MD ျဖစ္သူ ဦးၾကည္သာဟန္နွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
Share on Facebook  Share on Facebook